Loading...
vi[Học Guitar] Đệm hát Guitar trong 30 ngày

  Nội dung khóa học:
Phần 1: Những điều cần biết:

Phần 2: Làm quen với cây đàn:

Phần 3: Điệu Surf nhanh và chậm và những hợp âm chặn đầu tiên:

Phần 4: Disco, Blue và Ballad, hợp âm thế tay cao, báo và hoàn thiện nhạc trẻ

Phần 5: Hoàn thiện các điệu ít dung và hoàn thiện nhịp lẻ
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo